Kanterica HEBROCK TOP2003

Firma Hebrock je u svetu već postala sinonim za kvalitetne kantarice.

Postanite i vi član kluba zadovoljnih kupaca mašina za kantovanje!

top2003Mašina je jednostrana desne izvedbe. Koristi kant traku bez lepka (ona nanosi lepak na radni komad),
pravolinijska, u jednom prolazu obrađuje dva kraja i dve ivice. Vreme zagrevanja brzozagorevajućeg rezervoara
je od 5-7min sa temperature okoline na radnu temperaturu. Koristi lepak u granulatima na bazi PU i EVA.
Zahteva radni pritisak od 7 bari, 50lit/min količinu vazduha. Krajeve seče sa testerom na 18000°/min, a ivice
obrađuje sa visokofrekventnim glodalicama od 18000°/min sa “kombi alatom” sa tri operacije (ravnanje,
obaranje pod uglom, radijus). Glodalice koriste TM promenljive pločice. Posle operacije glodanja pomoću
radijusnog citlinga (sa pneumatskim podešavanjem) dolazi do fine i precizne obrade kant materijala i poliranja
obrađene površine. Podešavanje radijusnog citlinga je pneumatsko.
Podešavanje VF glodala mašine u zavisnosti od veličine debljine, širine i izbor operacije za skidanje ivica se
radi ručno pomoću graničnika i brojčanika.
Iza mašine je potrebno doraditi kratke ivice na radnom komadu koji je zatvoren sa ABS-om, sa svih strana. Za
to preporučujemo ručni električni dorađivač ćoškova HF E – glodalica koja ima TM alat sa identičnim
radijusem kao i VF glodalice kantarice i okreće se sa 26000°/min.
Tehničke karakteristike mašine:
– debljina kant trake                                                     0,3 – 3,0 mm
– minimalna/maksimalna debljina radnog komada    10-45mm
– minimalna dužina radnog komada                           260mm
– minimalna širina                                                       70mm
– brzina kantiranja                                                       10m/min
– radni pritisak                                                             7 bari / 50lit/min
– radna temperatura                                                    170-210°C
– dimenzije mašine                                                     3900 x 1400 x 1300mm
– težina mašine                                                           750kg
– ukupna primljena snaga                                           7,5kW/400V/50Hz

812 total views, 2 views today