Kanterica HEBROCK EURO 2000 plus

Pravolinijska kantarica tipa EURO 2000plus proizvodnje Hebrock iz Nemačke.

euro2000plusMašina je jednostrana desne izvedbe. Koristi kant traku bez lepka (ona nanosi lepak na radni komad), pravolinijska, u jednom prolazu obrađuje dva kraja i dve ivice. Vreme zagrevanja brzozagorevajućeg rezervoara je od 5-7min sa temperature okoline na radnu temperaturu. Koristi lepak u granulatima na bazi PU i EVA. Zahteva radni pritisak od 7 bari, 50lit/min količinu vazduha. Krajeve seče sa testerom na 18000°/min, a ivice obrađuje sa visokofrekventnim glodalicama od  18000°/min sa “kombi alatom” sa tri operacije (ravnanje, obaranje pod uglom, radijus). Glodalice koriste TM promenljive pločice. Podešavanje mašine u zavisnosti od veličine debljine, širine i izbor operacije za skidanje ivica se radi ručno pomoću hebrokovog sistema za brzo štelovanje. Iza glodalice je montiran par ravnih citlinga (pneumatsko upravljanje) sa TM noževima za fino skidanje ostataka lepka između kat materijala i radnog komada.
Iza mašine je potrebno doraditi kratke ivice na radnom komadu koji je zatvoren sa ABS-om, sa svih strana. Za to preporučujemo ručni električni dorađivač ćoškova HF E – glodalica koja ima TM alat sa identičnim radijusem kao i VF glodalice kantarice i okreće se sa 26000°/min.

Tehničke karakteristike mašine:

– debljina kant trake 0,3-3,0 mm / 8mm

– minimalna/maksimalna debljina radnog komada 10-45mm

– minimalna dužina radnog komada 220mm

– minimalna širina 70mm

– brzina kantiranja 10m/min

– radni pritisak 7 bari / 50lit/min

– radna temperatura 190-210°C

– dimenzije mašine 3600 x 1400 x 1300mm

– težina mašine 590kg

– ukupna primljena snaga 6,5kW/400V/50Hz
Eventualni dodaci na osnovnu mašinu:

– lepljenje drvenih letvica debljine do 8mm

– ulazni lenjir za predgrevanje kanta

– magacin letvica

– pneumatsko podeš.glodala (autom.prelaz tanka/debela traka)

– rad sa radnim komadima debljine od 8 do 60mm

euro2000plus2 top3006f

1,873 total views, 1 views today