Hebrock EURO 2000

Polovna kantarica Hebrock EURO 2000

Mašina je jednostrana desne izvedbe. Koristi kant traku bez lepka (ona nanosi lepak na radni komad), pravolinijska, u jednom prolazu obrađuje dva kraja i dve ivice. Vreme zagrevanja brzozagorevajućeg rezervoara
je od 5-7min sa temperature okoline na radnu temperaturu. Koristi lepak u granulatima na bazi PU i EVA. Zahteva radni pritisak od 7 bari, 50lit/min količinu vazduha. Krajeve seče sa testerom na 18000°/min, a ivice
obrađuje sa visokofrekventnim glodalicama od 18000°/min sa “kombi alatom” sa tri operacije (ravnanje, obaranje pod uglom, radijus). Glodalice koriste TM promenljive pločice. Podešavanje mašine u zavisnosti od veličine debljine, širine i izbor operacije za skidanje ivica se radi ručno
pomoću hebrokovog sistema za brzo štelovanje.

Tehničke karakteristike mašine:
– debljina kant trake 0,3-3,0 mm / 8mm
– minimalna/maksimalna debljina radnog komada 10-45mm
– minimalna dužina radnog komada 220mm
– minimalna širina 70mm
– brzina kantiranja 10m/min
– radni pritisak 7 bari / 50lit/min
– radna temperatura 190-210°C
– dimenzije mašine 3600 x 1400 x 1300mm
– težina mašine 590kg
– ukupna primljena snaga 6,5kW/400V/50Hz

– Godište 2004.

Interesovati se na 063/639-662

 561 total views,  1 views today