Obrada mešovitih materijala

Obrada kompozitnih materijala

Kompozitni materijali se sastoje iz dve ili više osnovih materijala, zato njihove karakteristike se razlikuju od karakteristika osnovnih materijala.

Izazov Za proizvodača alata prvenstveni izazov je da proizvede alat koji je idealan za oba ili više materijala. Da bi se to postiglo, potrebno je detaljno da poznatavati karakteristike osnovnih materijala.

Alat

Konstruktori AKE razvijaju za svaku granu obrade kompozitnih materijala različite koncepcije alata. Bilo da se radi o kružnoj testeri, ili glodalu, poslovni partneri dobijaju optimalne alate za svoje potrebe.

Obrada izolacionih materijala

Zahvaljujući razvoju, i takođe stalnim skupljenjem energetika izolacija korišcena u cilju sačuvanja toplote u stanovima je dobio sve veći značaj u građevini. U saradnji sa raznim aktorima građevine i sa proizvođačima mašina AKE je razvio alat koji omogućuje sečenje izolacionih materijala bez gubitka materijala.
Testera za sečenje izolacionih materijalaU zavisnosti od specifikacije izolacionog materijala AKE nudi alate kao kružnu testeru ili kao kružni nož, koji se mogu kupiti u dijapazonu između 250 i 800 mm-ra, i omogućavaju krojenje bez strugotine.

 3,004 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *