All inclusive

All inclusive

A ukviru usluge ALL Inclusive poslovni partneri ne poseđuju alate sa kojima rade, nego ih zakupljuju od AKE. Za to AKE fakturiše prethodno zajedno formiranu cenu za poslovnog partnera, koji ni u ovom slučaju ne mora da se opterećuje ni sa nabavkom, ni sa održavanjem alata, samo sa svojom proizvodnjom.

Nudimo:

 • Disponiranje alata
 • Održavanje alata
 • Optimalizaciju radnih podataka alata
 • Transport alata do parntera i nazad
 • Po potrebu podužavamo stručne saradnike kupaca

Planiranje projekata:

 • Pre početka planiranja projekta usaglašavanje o ciljevima, troškovima
 • Usaglašavanje paletu alata i tajminga proizvodnje

Servisiranje alata:

 • Preuzimanje odgovornosti za alate
 • Bliska saradnja sa proizvođacima mašina
 • Održavanje i nameštanje alata

Revizija alata i puštanje u rad:

 • Alate usklađujemo sa zahtevima mašine
 • Stručna ekipa pušta u rad alate
 • Analiza procesa na licu mesta
 • Otkrivamo mogućnosti optimalizacije

Troškovi planiranja:

 • Mogu da dođu u obzir razni načini finansiranja
 • Korisćeni alati se plaćaju prema vremenu, ili prema proizvedenom broju komada
 • Mogućnost plaćanja na rate prema kvantitetu vremena i broja komada

Podučavanje:

 • Podučavanje stručnih saradnika, fokusirano na tehničke karakteristike pojedinih alata
 • Mogućnost plaćanja na rate prema kvantitetu vremena i broja komada

Optimalizacija kapaciteta:

 • Smanjiva se vreme stajanja
 • Duži vek trajanja alata
 • Proces proizvodnje postaje jos fleksibilniji

Prednosti poslovnih partnera

 

 • Povećavanje pouzdanosti proizvodnje i kvaliteta
 • Znatno smanjeni troškovi ulaganja
 • Odgovornost za alat snosi AKE
 • Najmodernija tehnologija za ekonomičnu proizvodnju

U vezi planiranja, proizvodnje i optimizacije stručni saradnici AKE stoje Vam na raspolaganju.

 4,087 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *